Werkwijze

Als klinisch psycholoog-psychotherapeut in een solopraktijk bied ik behandeling aan volwassenen vanaf 21 jaar. Naast professionaliteit en deskundigheid in het behandelaanbod zijn de persoonlijke match en zorgvuldigheid in het omgaan met deze vertrouwensrelatie voor mij van wezenlijk belang. Ik maak gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden en volg de richtlijnen van de GGZ.

Herstel van evenwicht & persoonlijkheidsontwikkeling

Psychotherapie richt zich op patronen van gedrag, denken of voelen, die vroeger vaak noodzakelijk of functioneel zijn geweest maar die in het heden klachten opleveren. Hoewel klachten in het begin van de therapie vaak de meeste aandacht vragen in het belang van herstel van evenwicht, is ontwikkeling van de persoonlijkheid meestal nodig om terugval op de langere termijn te voorkomen. De kortdurender behandelingen binnen de Basis GGZ zijn gericht op herstel van evenwicht, de vaak langerdurende behandelingen in de specialistische GGZ (psychotherapie) zijn gericht op terugkerende klachten en patronen in de persoonlijkheid.

Afstemming op de cliënt

Ieder mens heeft daarbij zijn eigen verhaal en specifieke voorkeuren voor behandelmethoden. Afstemming op de behoeften van de cliënt, gelijkwaardigheid in de behandelrelatie en motivatie van de cliënt zijn mijns inziens basisvoorwaarden voor ontwikkeling met behulp van psychotherapie.

Werkwijze: samenwerking, bereikbaarheid en crisis

In mijn manier van werken sta ik open voor (samenwerking met) complementaire behandelmethoden als acupunctuur, heartcoherentietrainining, massage, yoga, hardlopen en mindfulness. Uit wetenschappelijk onderzoek en mijn ervaring is gebleken dat deze methoden het behandeleffect kunnen versterken.

Op kantoortijden ben ik telefonisch en via mail dagelijks bereikbaar. In onderling overleg worden afspraken gemaakt voor het omgaan met een crisis, een forse toename van klachten en mijn afwezigheid in verband met vakantie of ziekte. Ik heb een waarneemregeling met drie collega’s. Daarnaast is de huisartsenpost buiten kantoortijden bereikbaar voor acute hulp en kan op uw verzoek en met uw toestemming via de huisartsenpost gebruik gemaakt worden van een crisisdienst van een GGZ-instelling.


Ga terug naar de homepage